Aktuálně...

Adventní jarmark 2017

Omlouváme se za dlouhý výpadek v aktualitách, ale slibujeme, že se polepšíme :)

I v letošním roce si můžete na jarmarku zakoupit časopis, který jsme pro Vás připravili. Cena je jako vždy 10,- Kč, ale pokud chcete přispět více, rozhodně se nebráníme :)

Co si můžete přečíst? Třeba úryvek ze školní kroniky, rozhovor s prvňáčky nebo s paní zástupkyní a samozřejmě tradiční rubriky Čtenářská doporučení nebo S humorem jde všechno líp. Hezké počtení.

Zprávy z adventního jarmarku

Chceme poděkovat Vám všem, kteří jste si 24. listopadu zakoupili na adventním jarmarku náš časopis a podpořili tak naši činnost. Skutečně jsme neočekávali, že náklad 50 ks 1. čísla bude nedostatečný, ale o to větší máme radost. Doufáme, že Vás jeho obsah potěší.

Také děkujeme paní ředitelce Budínské, paní Ivaně Mrázkové, bývalé ředitelce naší školy, a MUDr. Noře Gregorové za jejich ochotu zodpovědět do prvního čísla naše všetečné otázky.

DĚKUJEME.


Co se do 1. čísla nevešlo...

Časopis není nafukovací, a tak se nám nepodařilo zařadit úplně všechny příspěvky. Proto je publikujeme alespoň zde a doufáme, že Vás potěší.

              KDO SE PERE, ZLOBÍ aneb PRAVIDLA SLUŠNÉHO CHOVÁNÍ

Připadá Vám taky, že se ve Vaší třídě perou pořád kluci? Mně ano. Ale když jim řeknete: "Neběhej! Neper se! Nech mě napokoji!", tak toho stejně nenechají. Měli by se naučit říkat: "Díky. Promiň. Nashledanou." a podobně. Když jim to řeknete učitelovi nebo učitelce, tak jim řekne: "Kluci, nechte toho!", tak toho nechají jen na chvíli a pak je to znovu od začátku.

Kdyby se vzpamatovali a neporušovali tyto základní pravidla:

1. POMÁHÁME SI.

2. NEPEREME SE.

3. CHOVÁME SE TAK, JAK JSME SE VŠICHNI SPOLEČNĚ DOMLUVILI.

4. NEBĚHÁME PO TŘÍDĚ.

No nebylo by to lepší?

Kája Uličná